CYWILIZACJA - styczeń 2020

Fot. D/D/D

    Fotografię "CYWILIZACJA - styczeń 2020" wraz  z "Epitafium pamięci Janusza Korczaka" i "Epitafium pamięci  miliona stu tysięcy pomordowanych więźniów" uważam za szczególnie ważną. Dotyczą one problemów XX wieku, tematów aktualnych, tematów powracających, tematów szkodliwych i niezwykle niebezpiecznych. "CYWILIZACJA - styczeń 2020", w mojej ocenie, wpisuje się w najnowsze kierunki filozofii moralnej, tj. autonomiczności jednostki i moralności  społecznej.

 

    Pomagający mężczyzna, w pozycji klęczącej jest najpiękniejszym świadectwem jakie w naszym imieniu, w imieniu cywilizacji, możemy złożyć La Chanie. Historię Antoni Santiago Amador, historię wyzwalającej się kobiety, historię wyrzeczeń i ponadludzkiego wysiłku możemy zobaczyć w filmie pt. La Chana - królowa flamenco.

     Podczas nocy muzealnej, wernisaż mojej wystawy w pałacu w Rzuchowie, chciałbym doprowadzić do projekcji filmu La Chana - królowa flamenco.