Członkowie

Członkowie założyciele Rybnickiej Pracowni Fotografii Artystycznej '93

Głowala Zenon
Hiltawski Adam
Jurcimierski Janusz
Keller Zenon
Rostkowski Marian - AFIAP
Tkocz Henryk - AFIAP
Troszka Wacław

 


Krzysztof Cembala, Katarzyna Obłończyk, Janusz Jurcimierski, Adam Hiltawski,
Henryk Tkocz, Zenon Głowala, Zenon Keller, Wacław Troszka

 

 

W późniejszym okresie członkami Pracowni byli:
Cembala Krzysztof
Leisner Wacław
Obłończyk Katarzyna
Raczyński Daniel
Raczyński Janusz
Rosenstrauch Renata
Skoczek Wiesław
Wojaczek Kazimierz

 


Marian Rostkowski, Adam Hiltawski, Wacław Troszka, (???),
Pan Edward Hartwig, Pan Paweł Pierściński,
Zenon Głowala, Janusz Jurcimierski, (???)