Powrót

Janusz Jurcimierski SŁOWO - Każdego dnia, z potoku zasłyszanych słów, staram się zatrzymać to jedno które inspiruje mnie do (...)

Ostatnie opracowanie:

Studium przypadku / zarządzanie zmianą w ramach modelu 3R

Fenomen procesu uodpornienia na zmiany w przedsiębiorstwach, będący nieformalną potęgą każdej organizacji, zasługuje na refleksję. O jego powszechności świadczą następujące dane: aż 80% wdrożeń systemu Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) zakończyło się niepowodzeniem. Opracowana i opublikowana przez Petere Druckere, idea Zarządzania Przez Cele (ZPC) jako sposobu motywowania członków organizacji, przyniosła oczekiwane rezultaty tylko w przypadku 20-25% realizowanych wdrożeń... Niniejsza prezentacja została opublikowana w Naukowym Portalu Internetowym ZARZĄDZANIE, redagowanym przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego i absolwentów programów MBA. www.zarządzanie.net.pl

W przygotowaniu:

Rewolucja naukowo-techniczna

Jesteśmy świadkami największego przewrotu współczesnego świata: rewolucji naukowo-technicznej. Jej osiągnięcia skłaniają do postawienia pytania: W jakim stopniu wpłynie na zapoczątkowanie nowych standardów życia, nowej jakości stosunków międzynarodowych? Na jednoznaczną, ostateczną odpowiedź musimy jeszcze poczekać, można jednak pokusić się na kilka spostrzeżeń i wniosków: 1. Za jedno z najważniejszych wydarzeń należy uznać implozję byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i osiągnięcie przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej pozycji światowego lidera w zakresie potencjału ekonomicznego, militarnego i naukowego. W wyniku, czego USA dźwigają szczególny obowiązek: odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo oraz rozwój świata. 2. W wyniku rewolucji naukowo-technicznej dokonuje się polaryzacja świata na „bogatą uprzemysłowioną północ i biedne, przeludnione południe”
Serwis fotograficzny strony: FOTO GWAWĘDASerwis informatyczny strony: 4uCOM