Powrót

Janusz Jurcimierski SŁOWO - Każdego dnia, z potoku zasłyszanych słów, staram się zatrzymać to jedno które inspiruje mnie do (...)

Inne:

  • Studium przypadku / zarządzanie zmianą w ramach modelu 3R

    Fenomen procesu uodpornienia na zmiany w przedsiębiorstwach, będący nieformalną potęgą każdej organizacji, zasługuje na refleksję. O jego powszechności świadczą następujące dane: aż 80% wdrożeń systemu Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) zakończyło się niepowodzeniem. Opracowana i opublikowana przez Petere Druckere, idea Zarządzania Przez Cele (ZPC) jako sposobu motywowania członków organizacji, przyniosła oczekiwane rezultaty tylko w przypadku 20-25% realizowanych wdrożeń... Niniejsza prezentacja została opublikowana w Naukowym Portalu Internetowym ZARZĄDZANIE, redagowanym przez doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego i absolwentów programów MBA. www.zarządzanie.net.pl
  • Zarządzanie zmianą w organizacji w ramach modelu 3R

    Fenomen re-engineeringu przeobraził, rozpoczęty w XIX wieku, proces zmian metod kierowania produkcją w dynamiczne, o rewolucyjnym charakterze przeobrażenia dokonujące się w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw i metod ich zarządzania. Częstotliwość dokonujących się zmian, ich charakter i dynamika spowodowały, że organizacje muszą szybciej się przekształcać niż otaczające je środowisko. Przedsiębiorstwa muszą posiąść nowe kompetencje: umiejętność nieustannej rekonstrukcji i odnowy w wymiarze strategii i modelu biznesowego. Model 3R jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym przeobrażenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, funkcjonujących w nim wartości i procesów od statusu quo do innowacji.
Serwis fotograficzny strony: FOTO GWAWĘDASerwis informatyczny strony: 4uCOM