Powrót

Janusz Jurcimierski SŁOWO - Każdego dnia, z potoku zasłyszanych słów, staram się zatrzymać to jedno które inspiruje mnie do (...)

Zarządzanie - Spis treści:

 • Umarł król, niech żyje król

  Zaprezentowane wnioski nie pretendują do rangi wypowiedzi o charakterze ostatecznym, dotyczą raczej poszukiwania poziomu zawartego kompromisu pomiędzy uniwersalizmem zarządzania a realiami społecznymi.
  Wniosek pierwszy dotyczący koncepcji funkcjonowania PROFIm brzmi: „umarł król, niech żyje król”. W PROFIm został zgładzony król inżynier, niepodzielnie panuje król menedżer - to absolwenci studiów MBA, doskonale rozumiejący filozofię ciągłego zaangażowania oraz niekończącego się procesu doskonalenia. Z ich wypowiedzi wyłaniał się pomost pomiędzy teraźniejszością i przyszłością przedsiębiorstwa, definiowany w kontekście zalet i rzeczywistych możliwości. Obszary decyzyjne, przestrzenie zarządzania kierowników wydziałów były zdominowane jasno sprecyzowanymi wizjami opartymi na innowacji. Praktyczne wykorzystanie możliwości polegało na kreowaniu właściwego stosunku personelu przedsiębiorstwa do otaczającej ich rzeczywistości. Takie podejście było konieczne, gdyż organizacje w przeciwieństwie do ludzi nie wykształciły kodu genetycznego definiującego poszczególne etapy rozwoju czy umiejętność uczenia się.
 • Analiza i doskonalenie kompetencji menedżerskich

  Prawdziwa rewolucja w biznesie nastąpi wtedy, kiedy pracownicy pozbędą się zahamowań w korzystaniu z wiedzy innych ludzi oraz strachu przed udostępnianiem swojej wiedzy wszystkim zainteresowanym. Tak zdefiniowana wizja przyszłych organizacji stawia przed dyrektorami firm nowe wyzwanie: dążenie do mistrzostwa osobistego - nieustannego kształcenia, ciągłego pogłębiania osobistych wizji przyszłości oraz obiektywnego obserwowania i diagnozowania. Poglądy dotyczące przywództwa w nowoczesnych organizacjach definiują menedżera jako: projektanta, gospodarza i nauczyciela.
 • Czy tak można definiować dylematy kierujących firmami okiennymi?

  Ulotność odniesionych sukcesów, potwierdziła hipotezę, że skuteczność przewagi konkurencyjnej uzależniona jest od umiejętności rekonstrukcji realizowanej strategii i modelu biznesowego. Częstotliwość dokonujących się zmian, ich głębokość oraz struktura kreują potrzebę budowania nowych kompetencji: umiejętności odczytywania i właściwej interpretacji wydarzeń dokonujących się w otaczającym przedsiębiorstwo środowisku. Organizacje nie posiadające tych umiejętności, zostaną wyeliminowane z rynku. Można domniemać, że dokonująca się polaryzacja rynku okiennego będzie odbywała się w minimum dwóch etapach:
  Pierwszy, w którym uczestniczymy, został zdominowany trzema kompetencjami wyrażonymi umiejętnościami:
  1. Uzyskania stosunkowo wysokiego, powtarzalnego poziomu jakościowego.
  2. Elastyczności wyrażonej zdolnością skutecznego zarządzania wielkością produkcji: od niewielkich do bardzo dużych ilości.
  3. Stosowania konkurencyjnych cen.
Serwis fotograficzny strony: FOTO GWAWĘDASerwis informatyczny strony: 4uCOM