Ramowy harmonogram plenerowej sesji fotograficznej

W ramach realizacji jednego ujęcia plenerowego najczęściej wykonuję od 10 do 35 fotografii opisanych w poz. nr 4 niżej zamieszczonej tabeli.

Przerywam realizację projektu w przypadkach nieprzygotowania się osoby pozującej do sesji.

 L.p.  Czas   Zakres prac / realizują
 1     Przejazd do miejsca sesji fotograficznej, założenia bazy sprzętowej.
  Realizuje: fotograf.
 2  0,25 rh   Prezentacja stanowisk i ujęć fotograficznych.
  Optymalne miejsce sesji fotograficznej powinno posiadać od trzech do pięciu
  stanowisk fotograficznych.
  Realizują: fotograf, uczestnicy sesji.
 3  0,25 - 0,75 rh   Szczegółowe omówienie ujęcia fotograficznego.
  Przygotowanie osoby pozującej do sesji we wcześniej ustalonym zakresie.
  Ustawienie lamp plenerowych z niezbędnym wyposażeniem.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca, inne niezbędne osoby.
 4  0,5-0,75 rh   Wykonanie próbnych zdjęć. Analiza plików fotograficznych.
  Korekta ustawienia lamp plenerowych i dodatkowego wyposażenia.
  Wprowadzenie korekt. Wykonanie fotografii.
  Realizuje: fotograf, osoba pozująca.
 5  0,25 rh   Zmiana stanowiska fotograficznego.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca, inne niezbędne osoby.
 6     Powtórzenie zakresu prac opisanych pod poz. nr 3 – 4 niniejszej tabeli.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca.
 7  0,10 rh   Omówienie uzyskanych wyników, przedstawienie harmonogramu dalszej realizacji projektu.
  Realizują: fotograf, uczestnicy sesji.
 8     Powrót z sesji.
  Realizuje: fotograf.