Ramowy harmonogram studyjnej sesji fotograficznej

W ramach realizacji jednego projektu najczęściej wykonuję od 20 do 50 fotografii opisanych w poz. nr 6 niżej zamieszczonej tabeli.

Przerywam realizację projektu w przypadkach nieprzygotowania się osoby pozującej do sesji.

 L.p.  Czas   Zakres prac / realizują
 1  4 - 6 rh   Przygotowanie studia do sesji, montaż niezbędnego wyposażenia.
  Realizuje: fotograf.
 2  0,10 rh   Omówienie celów sesji i metod realizacji sesji.
  Realizują: fotograf, uczestnicy sesji.
 3  0,5 - 0,75 rh   Realizacja zdjęć kontrolnych, korekta lokalizacji lamp i wyposażenia studia.
  Ocena stopnia przygotowania osoby pozującej do sesji.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca.
 4  1-1,5 rh   Przygotowanie osoby pozującej do sesji w zakresie makijażu, fryzury, garderoby, pozowania.
  Realizują: osoba pozująca, wizażystka, fryzjerka, fotograf i inne niezbędne osoby.
  Analiza plików fotograficznych uzyskanych podczas realizacji  zdjęć kontrolnych.
  Wprowadzenie korekt. Realizuje: fotograf.
5  0,5 rh   Realizacja próbnych zdjęć, korekta makijażu, parametrów ekspozycji, doprecyzowanie oczekiwań fotografa w zakresie stylu pozwania.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca, wizażystka, fryzjerka, inne niezbędne osoby.
 6  1-1,5 rh   Sesja fotograficzna, bieżąca analiza wykonanych fotografii z wykorzystaniem monitora komputera
  lub obrazu z rzutnika.
  Fotografuję aparatem podpiętym do komputera.
  Realizują: fotograf, osoba pozująca.
 7  0,25 rh   Omówienie uzyskanych wyników, przedstawienie harmonogramu dalszej realizacji projektu.
  Realizują: fotograf, uczestnicy sesji.
 8  2,5 - 3,5 rh   Demontaż wyposażenia, posprzątanie studia.
  Realizuje: fotograf.