Powrót
gdzie uczymy tańca rekomendujemy współpracujemy
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.
(32) 422 2132
(32) 422 8875
(32) 422 2320
www.teatrziemirybnickiej.pl
Teatr Ziemi Rybnickiej
44-200 Rybnik
Plac teatralny 1
E-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.
(032) 4557 454
www.mokpszow.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
44-200 Pszów
ul. Traugutta 1