Myśli wiecznej arcydzieło

PRZEJDŹ DO GALERII

    Jasnoróżowe promyki jutrzenki obejmują smukłą talię uroczej, młodej nieznajomej, czule dotykają jej kruchych ramion, całują śliczne rysy jej twarzy, duże refleksy rozsypują się pośród jej gęstych loków w kolorze pszenicy i cicho szepczą jej: „Jesteś najbardziej fascynująca w swojej beztroskiej młodości”.

    Porywisty wiatr w upalny dzień rozstępuje się przed przechodzącym silnym mężczyzną, pewnym krokiem idącym do obranego celu. Wiatr pochyla do ziemi wiekowe drzewa i rzucając w twarz mężczyzny wyrwane zielone listowie, szeleści: „Jesteś najsilniejszy i najbardziej męski w swojej twórczej dojrzałości”.

    Zmierzcha jesienny wieczór, a potoki deszczu padają na siwowłosego staruszka, przybliżającego się do końca długiej i krętej drogi. Starzec jakby nie zauważa żywiołu i ze spokojem stąpa po bezdrożach. W jego oczach spokój i ukojenie, jakby chłodne strugi deszczu uciekające po pomarszczonej twarzy, zgarbionych plecach, spracowanych dłoniach – to ciepłe promienie czułego słońca. Deszcz zdumiewająco przebrzmiewa, chrobocze odchodzącemu starcowi: „Jesteś niedościgniony w swojej mądrej starości”.

Olga Mienzikowa


    Нежно-розовые лучи утренней зари обнимают гибкий стан прелестной юной незнакомки, ласково касаются ее хрупких плеч, целуют прелестные черты милого лица, крупными брызгами рассыпаются средь локонов густых пшеничных волос и тихонько шепчут ей: «Ты самая очаровательная в своей беззаботной юности».

   Порывистый ветер знойного летнего дня упруго расступается перед уверенной поступью сильного, крепкого мужчины, твердыми шагами идущего вперед к задуманной цели. Ветер гнет к земле вековые деревья и, бросая ему в лицо гроздья сорванной зеленой листвы, шелестит: «Ты самый сильный и мужественный в своей созидательной зрелости».

   Сумерки осеннего вечера опрокинули промозглые потоки дождя на седовласого старика, приближающегося к самому концу длинного и не простого пути. Старик будто не замечает стихии и спокойно ступает по бездорожью. В его глазах - покой и умиротворение, словно сбегающие по морщинистому лицу, сгорбленным плечам, по натруженным рукам холодные струи дождя – это теплые лучи ласкового солнца. Дождь, изумленно стихая, шуршит вслед уходящему старику: «Ты самый непревзойденный в своей мудрой старости».

Ольга Мензикова