Odcienie szarości

PRZEJDŹ DO GALERII

    Zaglądając w zagadkowy świat odcieni szarości, nieoczekiwanie znajdujesz się na samym wierzchołku sztuki. To świat pełen finezji i elegancji, szlachetności i wspaniałości. W nim nic nie odwraca uwagi od własnych doznań, urzeka swoją doskonałością. Delikatnie, niczym jedwab, spływa miękkie światło wśród subtelnych, kształtnych linii. Ledwie dostrzegalnie rozprasza się w świetlistych półtonach wzbudzając zachwyt. Jednak niekiedy jasność robi się szorstka i krótkotrwała, impulsywnie zagęszczając odcienie szarości do jaskrawych kontrastów burzowego nieba. Odważne, śmiałe akcenty tworzą stan narastającego napięcia i dramatyzmu. Światłocienie, − linie, − dźwięczą pełną siłą. Emocjonalne współprzeżywanie osiąga apogeum. Ale oto ołowiane chmury rozproszyły się i w czarodziejskiej, srebrzystej dali płyną lekkie perłowo-popiołowe obłoki, unosząc ze sobą nieodkrytą dotąd tajemnicę harmonii odcieni szarości.

Olga Mienzikowa


    Заглянув однажды в загадочный мир оттенков серого, неожиданно оказываешься на самой вершине искусства. Этот мир полон изысканности и величия, благородства и великолепия. В нем ничто не отвлекает от собственных ощущений, он пленяет своим совершенством. Легким шелком струится мягкий свет средь нежных изящных линий. Едва заметно растворяясь в светящихся полутонах, он вызывает настроение восторженной радости и внутреннего ликования. Однако подчас свет становится жестким и лаконичным, импульсивно сгущая оттенки серого до ярких эмоциональных контрастов грозового неба. Смелые, уверенные акценты создают состояние нарастающего напряжения и драматизма. Светотени, линии начинают звучать в полную силу. Эмоциональное сопереживание достигает состояния апогея. Но вот свинцовые тучи рассеялись, и в волшебные серебряные дали вновь плывут легкие жемчужно-пепельные облака, унося с собой вечную неразгаданную тайну гармонии оттенков серого.

Ольга Мензикова