Zasady współpracy podczas realizacji projektów fotograficznych

 

1. Współpracuję, poszukuję:

    1.1. Osób pozujących w zakresie portretu, nagości zakrytej i aktu.

    1.2. Wizażystów.

    1.3. Fryzjerów.

    1.4. Fotografów.

    1.5. Projektantów mody.

    1.6. Krawców.

    1.7. Specjalistów od efektów specjalnych.

    1.8. Specjalistów od komputerowej obróbki fotografii.

 

2. Formy współpracy:

    2.1. TFP – praca za zdjęcia, preferowana forma współpracy.

    2.2. Komercyjna – w ramach indywidualnych ustaleń.

 

3. Standardy współpracy

    3.1. Tylko w ramach zawartej umowy o współpracy, która określa:

    3.1.1. Zakresy pozowania i tematy realizowanych projektów fotograficznych.

    3.1.2. Zakresy prac do wykonania przez strony umowy.

    3.1.3. Zasady zarządzania utworami fotograficznymi przez strony umowy.

    3.1.4.  Kosztorys realizacji projektu fotograficznego.

    3.1.5. Harmonogram realizacji projektu.

 

4. Zdjęcia z sesji przekazuję w terminie:

    4.1. Dwóch tygodni od daty sesji – fotografia cyfrowa.
           W przypadku większej ilości ujęć niż cztery, termin ustalam indywidualnie.

    4.2. Czterech tygodni od daty sesji – fotografia analogowa, średni obrazek – sesje komercyjne.

    4.3. Sześciu tygodni od daty sesji – fotografia analogowa, wielki format – sesje komercyjne.

    4.4. Prace konkursowe i wystawiennicze są przekazywane, o ile regulamin konkursu
           lub zasady uczestnictwa w wystawie nie stanowią inaczej, po zgłoszeniu fotografii
           na konkurs lub przekazania fotografii na wystawę.

    4.5. Fotografie są przekazywane w formie:

          4.5.1. Plików JPG do publikacji w internecie.

          4.5.2. Plików JPG do druku według wymiarów podanych przez współpracownika.

          4.5.2.1. W przypadku braku takiej informacji, przekazuję fotografie z 40 cm dłuższym bokiem.

          4.5.2.2. W przypadku fotografii wielkowymiarowych, jeden z boków jest równy lub dłuższy niż 100 cm,
                       termin przekazania fotografii jest ustalany indywidualnie.
                       Maksymalna wielkość pliku fotografii 260 MB.

    4.5.3. Wydrukowanych fotografii, tylko w ramach indywidualnych ustaleń.

4.6. Stałym współpracownikom, minimum 5 sesji w roku, zapewniam bezpłatny serwis fotograficzny
      z dowolnej uroczystości wskazanej przez współpracownika, np. spotkania rodzinnego, komunii
      lub ślubu w rodzinie, sesji fotograficznej jako prezentu, sesji produktowej dla celów własnej
      działalności gospodarczej. Fotografia analogowa tylko w ramach indywidualnych ustaleń.
      Wykonane fotografie w ramach niniejszego serwisu fotograficznego nie mogą być tematem
      transakcji handlowych.

 

5. Sesje fotograficzne

    5.1. Studyjne.

          5.1.1. Tematem sesji są wcześniej zatwierdzone przez osobę pozującą tematy, storyboardy
                     lub szkice fotograficzne.

          5.1.2. Studio w centrum Rybnika o powierzchni 85 m², szatnia, WC, kabina prysznicowa, możliwość
                    przygotowania kawy herbaty.
                    Aranżacja studia w innej miejscowości w ramach indywidualnych uzgodnień.

          5.1.3. Sześć lamp studyjnych z modyfikatorami światła, trzy nadajniki.

          5.1.4. Nikon D800E

         5.1.5. Obiektywy Sigma Art.

         5.1.6. W Rybniku zabezpieczam wizażystkę i fryzjerkę.

         5.1.7. W sesjach mogą uczestniczyć osoby towarzyszące, obowiązuje je bezwzględny zakaz
                   fotografowania na planie fotograficznym. Mogą realizować zdjęcia pamiątkowe,
                   zastrzegam sobie prawo do ich bezpłatnego publikowania w ramach AKTUALNOŚCI
                   niniejszej strony internetowej.

    5.2. Plenerowe

        5.2.1. Tematem sesji są wcześniej zatwierdzone przez osobę pozującą szkice, tematy lub storyboardy.

        5.2.2. Standardowo w promieniu do 80 km od Rybnika. Inne miejscowości w ramach
                  indywidualnych ustaleń.

        5.2.3. Zawsze z wykorzystaniem oświetlenia plenerowego z niezbędnymi modyfikatorami.

        5.2.4. Unikam miejsc mi nie znanych. Oczekuję relacji osoby znającej miejsce, prezentacji fotografii
                  lub przedstawienia adresu w celu obejrzenia zdjęć satelitarnych.

       5.2.5. Zazwyczaj, w ramach TFP, zabezpieczam dojazd, nie oczekuję zwrotu kosztów podróży.

 

6. Niepełnoletnie osoby pozujące

    6.1. Pisemna zgoda opiekunów prawnych.

    6.2. Obowiązkowa obecność opiekuna prawnego podczas sesji fotograficznych i prac przygotowawczych.

    6.3. Stronami umowy są:

           6.3.1. Opiekunowie prawni.

           6.3.2. Osoba pozująca.

           6.3.3. Fotograf.