Powrót

Janusz Jurcimierski SŁOWO - Każdego dnia, z potoku zasłyszanych słów, staram się zatrzymać to jedno które inspiruje mnie do (...)

Ideé fixe - Spis treści:

  • Filozofia moralna - macierz myśli

    Macierzowa prezentacja nurtów filozofii moralnej nie jest próbą udzielenia precyzyjnych odpowiedzi o charakterze ostatecznym. Zdecydowanie zaprasza do samodzielnego żeglowania po oceanie myśli: od udzielonego w VII - IV w. p.n.e. wotum nieufności światu bogów, do współczesnych dylematów zdefiniowanych obszarami wyborów pomiędzy autonomią jednostki a moralnością społeczną. Obszary proponowanych poszukiwań dotyczą nas samych, naszej intymnej rzeczywistości - własnych wyborów.
Serwis fotograficzny strony: FOTO GWAWĘDASerwis informatyczny strony: 4uCOM