Współpraca

ZASADY WSPÓŁPRACY PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW FOTOGRAFICZNYCH


Spis treści

1. Zasady współpracy w ramach sesji fotograficznych ... pokaż więcej >>

2. Ramowy harmonogram studyjnej sesji fotograficznej ... pokaż więcej >>

3. Ramowy harmonogram plenerowej sesji fotograficznej ... pokaż więcej >>

4. Kalendarz sesji fotograficznych i wydarzeń artystycznych ... pokaż więcej >>

5. Niezrealizowane, przykładowe projekty (storyboardy) ... pokaż więcej >>

6. Zrealizowane, przykładowe projekty (storyboardy) ... pokaż więcej >>

7. Wzór umowy o współpracy w ramach TFP - plik pdf >>>

8. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkwych - plik pdf >>>

9. Licencja użytkowania - plik pdf >>>