Diaporamy

    Oczekiwanie na tle ciszy i ciemnego kadru urywa się napisami. Kurtyna się podnosi. Pierwsze przenikliwe dźwięki w absolutnej harmonii z pierwszymi obrazami skupiają uwagę widza. Fabuła, stworzona ze statecznych kadrów, pewnie nabiera dynamiki. Obrazy, muzyka, jednolite emocjonalne akordy odkrywają historię, pełną twórczych myśli i prawdziwych uczuć autora, przenikniętą jego głębokimi przeżyciami. Pomysł i sposób narracji skłaniają do wnikliwego oglądania i głębokiej refleksji, która nie kończy się wraz z końcem jaskrawego obrazu. Zrodzone w umyśle i w sercu uczucia oraz myśli przez długi czas nieśpiesznie uświadamiają nieprzeciętność dzieła autora.

Olga Mienzikowa


    Мгновенье ожидания на фоне тишины темного кадра обрывается титрами. Занавес поднимается. Первые проникновенные звуки в абсолютной гармонии с первым изображением моментально подчиняют внимание зрителя. Сюжет, созданный из статических кадров, уверенно набирает динамическую окраску. Изображения, музыка едиными эмоциональными аккордами раскрывают историю, напитанную творческой мыслью и живым чувством автора, проникнутую его глубокими переживаниями. Идея, манера повествования приглашают к вдумчивому просмотру, к глубокому размышлению, которое не угасает по окончании яркого рассказа. Рожденные в сознании, в сердце чувства и мысли долгое время продолжают неторопливый путь осмысления незаурядного интеллектуального творения автора.

Ольга Мензикова